PODPOŘTE NÁS

OPRAVY SBORU – VÝSTAVBA OTEVŘENÉ KOMUNITNÍ ZAHRADY

V roce 2021 bychom rádi zahájili výstavbu otevřené komunitní zahrady v prostranství před naší farou v Havlíčkově ulici 2753. Naší snahou je vybudovat klidné a krásné prostředí pro setkávání v centru města, vhodné nejen pro mladé maminky s dětmi, ale také pro pořádání komornějších kulturních akcí. Chcete-li nás podpořit, přispějte na účet
č. 2500787697/2010 , VS 200. Děkujeme.

PODPORA NAŠÍ NAŠÍ CÍRKEVNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLY MISTRA JANA HUSA, RAKOVNÍK, WINTROVA 747

S počátkem školního roku 2020/21 se nám podařilo zahájit úspěšně provoz v naší cZŠ specializované na moderní metody práce, jako je například pedagogika M. Montessori, nebo Jenský plán P.Petersena. Naší snahou je vytvořit pro naše děti inspirující prostředí a úspěšně vzdělávat zábavnou a nestresující formou výuky. Stále je co vylepšovat nejen ve vybavení školy sloužícím našim žákům, ale i co se výukových pomůcek týká. Chcete-li nás podpořit v naší snaze vytvořit našim dětem kultivované a inspirující prostředí, přispějte na účet
č. 2500787697/2010 , VS 300. Děkujeme.

VŠEOBECNÝ FOND

Pokud se rozhodnete přispět na náš všeobecný fond, číslo účtu je
2500787697/2010 , VS 400. Na požádání Vám rádi vystavíme potvrzení pro účely daňového přiznání. Jménem naší náboženské obce upřímně děkujeme všem, kteří nás podporují.