Svátost manželství

Manželství je svátost, v níž muž a žena se v lásce navždy spojují a jsou Duchem svatým posvěcování, aby byli Božím obrazem v Kristu. Takto uzavřené manželství je v České republice úředně platným sňatkem od novelizace zákona o rodině v roce 1992. Pokud snoubenci uzavřeli nejdříve občanský sňatek, nemá jejich následný církevní obřad právní následky. Pokud nejdříve uzavřeli církevní sňatek, nemohou již uzavřít sňatek občanský.