Večeře páně – Eucharistie

Večeře Páně je svátostný hod lásky, v němž je se svým společenstvím neviditelně přítomen její ukřižovaný, vzkříšený a oslavený pán, aby ji slovem Písma svatého spravoval, Duchem svým posvěcoval a láskou sjednocoval.