Útěcha nemocných

V této svátosti je nemocný posilován Duchem svatým skrze Boží slovo a modlitby a potěšován ve víře ve věčný život v Ježíši Kristu.