Členské příspěvky

Členské příspěvky placené bankovním převodem posílejte na účet
č. 2500787697/2010 , VS 100. Do kolonky „zpráva pro příjemce“napište, prosím, jméno člena/členů, za které příspěvky posíláte. Děkujeme.