O NÁS

Jsme otevřené společenství věřících křesťanů, kteří berou vážně zvěst evangelia. Klademe důraz na svobodu svědomí, chováme v úctě vědecké poznání a ve svých činech se snažíme navázat na nejlepší křesťanské tradice. Ctíme odkaz mistra Jana Husa a následného husitského hnutí. Podporujeme ekumenismus a chceme být blízko těm, kdo vyznávají stejné životní hodnoty.

Církev československá husitská v Rakovníku

Poslední aktuality a články: