Křest

Svátost křtu může být udílena v kterékoli době církevního roku. Přesto má příprava ke křtu a jeho přijetí zvláštní a jedinečnou spjatost s velikonoční dobou, či dobou povánoční, v čase Zjevení Páně. Děti se křtí na základě přání rodičů ve víře, že také jich se týká Kristovo vykoupení a že jejich život v následování cesty Ježíše Krista je přivede k vědomému přijetí závazku křtu. Křtem je člověk přijat do společenství křesťanského lidu. Svátost křtu se koná většinou v rámci bohoslužby.