Biřmování

Biřmování je svátost vyjadřující uvědomělé potvrzení poznané víry, v níž Duch svatý oživuje a upevňuje víru pokřtěného. Svátost biřmování se koná v rámci bohoslužby.