Den otevřených dveří v církevní Základní škole Mistra Jana Husa v Rakovníku

Datum: 1. Říjen 2020
Čas: 14:00 - 18:00


Srdečně si Vás všechny dovolujeme pozvat na Den otevřených dveří v církevní Základní škole Mistra Jana Husa v Rakovníku, který se koná dne 1. října od 16.00 v sídle školy na adrese Wintrova 747, Rakovník. Součástí bude prohlídka výukových prostor, výukových prostředků a zázemí školy. Úvodní slovo bude patřit paní ředitelce Mgr. Ivoně Krškové a v 16.00 jste pak zváni na besedu s patriarchou CČSH ThDr. Tomášem Buttou, Th.D.  a biskupem pražským CČSH, doc. ThDr. Davidem Tonzarem, Th.D.