PF 2021 NO CČSH RAKOVNÍK

Ať pro vše co v novém roce 2021 konáte platí:
Quod bonum, felix, faustum, fortunatumque sit.
Za náboženskou obec přeje bratr farář Jiří Macoun.