Zasedání Rady starších

Datum: 28. Únor 2021
Čas: 10:30 - 11:30


Jménem předsedkyně Rady starších sestry Marcelky Iblové si členy Rady starších dovoluji pozvat k jejímu pravidelnému zasedání.
Program:
1) volba finanční zpravodajky/zpravodaje
2) volba místopředsedkyně/místopředsedy Rady starších

br.Jiří Macoun