BOHOSLUŽBA V LUBNÉ – 26. neděle v mezidobí – oslava stvoření

Datum: 26. Září 2021
Čas: 15:00 - 16:00


Srdečně zveme na pravidelnou bohoslužbu do kostela sv. Jiří v Lubné.
„Pozvedám své oči k horám: Odkud mi přijde pomoc? Pomoc mi přichází od Hospodina, on učinil nebesa i zemi.“ (Žalm 121, 1-2)
„Já však se zanic nechci chlubit ničím, leč křížem našeho Pána Ježíše Krista, jímž je pro mne svět ukřižován a já pro svět.“ (Galatským 6,14)