Bohoslužba (Rogate)

Datum: 9. Květen 2021
Čas: 9:00 - 10:30


Vážení a milí,
srdečně zveme na pravidelnou Bohoslužbu a k následnému společnému setkání v našem sboru.
Moc se na vás všechny těšíme.
„Hospodin, tvůj Bůh, ti při veškeré práci tvých rukou žehnal. – Dt 2,7“
„Od správců se nežádá nic jiného, než aby byl každý shledán věrným. – 1K 4,2“