BOHOSLUŽBA – 26. neděle v mezidobí

Datum: 26. Září 2021
Čas: 9:00 - 10:30


Zveme na pravidelnou bohoslužbu, která se koná od 9:00 v našem sboru v Havlíčkově ulici v Rakovníku.

„Oči všech s nadějí vzhlížejí k tobě a ty jim v pravý čas dáváš pokrm, otvíráš svou ruku a ve své přízni sytíš všechno, co žije.“ (Žalm 145, 15-16)