Bohoslužba – 2. neděle postní (Reminiscere)

Datum: 28. Únor 2021
Čas: 9:00 - 10:30


Milé sestry, bratři, přátelé, srdečně zveme na naše společné setkání.
Hospodine, pamatuj na svoje slitování, na své milosrdenství, které je od věčnosti; ať nade mnou moji nepřátelé nejásají. Bože, vykup Izraele ze všeho soužení! (Žalm 25,6.2b.22)