Učitel a žák: Jakoubek ze Stříbra a Jan Rokycana, dědici mistra Jana Husa /prof. PhDr. Petr Čornej/