Osobní dopis členům náboženské obce CČSH Rakovník

Rakovník, únor 2021

Vážená a milá sestro, vážený a milý bratře,
dovolte mi, abych Vás jménem svým a také jménem celé naší náboženské obce uvítal v novém roce 2021. Pravda, trochu opožděně, ale s láskou a upřimností ve svém srdci.
Přeji Vám, aby to byl pro Vás a Vaše blízké rok šťastný, rok samých dobrých zpráv, a také, aby jste ho prožili ve zdraví a plné spokojenosti.
V roce minulém, tedy v roce 2020 jsme společně oslavili 100 let od založení naší církve, ale jinak to pro nás všechny příliš radostný rok nebyl.
Věřím, že rok 2021 bude pro nás všechny rokem radostnějším a v mnoha ohledech také rokem lepším, než ten rok uplynulý.

Z celého srdce vám všem děkuji za podporu, které se nám a našemu konání z Vaší strany dosud dostávalo. Věřím, že i v letošním roce 2021 vykonáme společně a nezištně mnoho dobrého, krásného a prospěšného. Věřím v dobro, věřím v naší společnou cestu a věřím ve vás všechny.

S úctou a vděčností
Váš br. Jiří Macoun – farář NO CČSH v Rakovníku