COVID 19 – pravidla pro Bohoslužby od 1.3.2021

Od 1. března nebude možné z důvodu účasti na bohoslužbě překročit hranice okresu, ve kterém má osoba trvalý pobyt.

Bohoslužby a podobná náboženská shromáždění se mohou konat, počet přítomných osob je však omezen na 10 % kapacity míst k sezení v místě konání bohoslužby.

Přítomní musí mezi sebou dodržovat rozestupy alespoň 2 metry mezi sedícími v jedné řadě, s výjimkou členů jedné domácnosti. Není tedy třeba dodržovatat rozestup od osob sedících před a za vámi.

Během bohoslužby platí povinnost mít nasazený respirátor či jiný ochranný prostředek bez výdechového ventilu s filtrační účinností alespoň 95% (třída FFP2 / KN 95) či chirurgickou roušku. Látkové roušky, šály či šátky nejsou nadále považovány za dostatečnou ochranu.

Během bohoslužeb je zakázán hromadný zpěv farníků. Zpěváci či sbor musí být případně ve stavebně odděleném prostoru či např. na kůru.

Rovněž nesmí docházet k podávání rukou během pozdravení pokoje.

Dovolena je také individuální duchovní služba, tedy bohoslužby, obřady a duchovní doprovázení, kterých se kromě duchovního účastní jedna rodina, která sdílí společnou domácnost.

Online a virtuální bohoslužby

Většina církví nabízí virtuální bohoslužby, které můžete sledovat prostřednictvím internetu nebo televize.

Přípravy virtuální bohoslužby se může zúčastnit tolik osob, kolik je nezbytně nutné osob. Nesmí docházet k hromadnému zpěvu.