Chvíle s Biblí a kytarou v druhé polovině adventu


Verše žalmu 80. s výkladem Tomáše Butty, patriarchy – správce Církve československé husitské. Modlitba Tomáše Nováka. Písně ze zpěvníku CČSH: Hle, přijde Pán, Spasitel náš; Kde je dobrota a láska; a píseň ze zpěvníku Svítá: Poslal Bůh anděla. Sólový zpěv: Hana Tonzarová; kytara, zpěv: Tomáš Butta; zpěv: Tomáš Novák.