Příprava k přijetí svátosti

Příprava je určena pro vážné zájemce o přijetí iniciační svátosti křtu a svátosti biřmování, dále také především pro zájemce o přijetí svátosti manželství.

Termíny konání přípravy k přijetí svátosti si můžete individuálně sjednat s duchovním správcem náboženské obce:

Ing.,Mgr. Jiří Macoun
Telefon: 728 449 756
e-mail: husitirakovnik@seznam.cz

Stejného kontaktu můžete využít rovněž při sjednání termínu udělení svátosti pokání, svátosti útěchy nemocných, či sjednání termínu konání smutečního obřadu.