Svátost pokání

Svátost pokání spočívá ve zpytování svědomí pod Božím slovem, v lítosti nad svými hříchy, jejich přiznání, ve smíření s Bohem i s bližními a v předsevzetí nového života bez hříchu. Svátost pokání se může konat v rámci liturgie, v samostatném shromáždění a nebo formou osobní zpovědi.