Zasedání Rady starších

Datum: 28. Leden 2021
Čas: 10:30 - 11:30


Jménem předsedkyně Rady starších sestry Marcelky Iblové si dovoluji pozvat členy Rady starších k jejím zasedání.
Program jednání:
1) volba finančního zpravodaje/zpravodajky
2) volba místopředsedy/místopředsedkyně Rady starších

br. Jiří Macoun