Vigilie Hodu Božího Vánočního

Datum: 24. Prosinec 2020
Čas: 22:00


Přátelé, setry, bratři a vůbec všichni lidé dobré vůle,
pojďme se společně radovat a v důstojnosti stranou od všeho shonu s klidem v duši oslavit svátek z největších.
Všichni jste srdečně zváni, moc se těším na setkání s vámi.
Lid, který chodí v temnotě, uvidí veliké světlo; nad těmi, kdo sídlí v zemi šeré zazáří světlo. Neboť se nám narodí dítě, bude nám dán syn, na jehož rameni spočine vláda a bude mu dáno jméno: Otec věčnosti, Vládce pokoje. Iz 9, 1.5 – 6