Individuální setkání

Datum: 22. Listopad 2020
Čas: 9:00 - 11:30


Vážení přátelé, bohužel epidemiologická situace nám stále neumožňuje společné Bohoslužby. Pokud ale někdo z vás chce v neděli přijít na individuální setkání při modlitbě, budu Vás v neděli radostně očekávat u nás ve sboru v čase naší pravidelné Bohoslužby. Tedy od 9:00 do cca 11:30. Pokud nebudete moci přijít osobně, můžete mne klidně kontaktovat i telefonicky. Budu Vás očekávat s radostí v srdci.
Žalm 17,5-7
Drž mé kroky ve svých stopách, aby moje nohy neuklouzly. Nakloň ke mně ucho, slyš co říkám. Ukaž divy svého milosrdenství, Spasiteli těch, kdo k tobě utíkají.