BOHOSLUŽBA

Datum: 24. Leden 2021
Čas: 9:00 - 10:30


Vážení přátelé,
srdečně zveme na naše společné setkání.
„Zpívejte Hospodinu píseň novou, neboť učinil podivuhodné věci. Zjevil před očima pronárodů svoji spravedlnost.“ (Žalm 98, 1.2)