Bohoslužba v Lubné – Boží hod svatodušní – Letnice

Datum: 23. Květen 2021
Čas: 14:00 - 15:00


Srdečně vás všechny, lidi dobrého srdce zveme na oslavu Božího hodu svatodušního k nám do roztomilého kostelíčka v Lubné u Rakovníka.
„Duch svatý nás naučí všemu a připomene nám všecko, řekl Pán. Jan 14,26“
„Sesíláš-li svého ducha, jsou stvořeni znovu, a tak obnovuješ tvářnost země. Žalm 104,30“