Bohoslužba – Poslední neděle po Zjevení Páně

Datum: 14. Únor 2021
Čas: 9:00 - 10:30


Srdečně Vás všechny zveme na naše pravidelné setkání.
„Když zákoníci z farizejské strany viděli, že jí z hříšníky, říkali jeho učedníkům: „Jak to, že jí s hříšníky?“ Ježíš to uslyšel a řekl jim. „Lékaře nepotřebují zdraví, ale nemocní. nepřišel jsem pozvat spravedlivé, ale hříšníky.“ Marek 2,13-22