Bohoslužba – IV. adventní neděle – vystoupení pěveckého sboru pod vedením Martiny Polanové

Datum: 20. Prosinec 2020
Čas: 9:00 - 10:30


Milí a dobří lidé,
buďte všichni srdečně zváni na naše společné setkání o IV. adventní neděli. Zklidněme společně naší mysl, odpočiňme si od tradičního vánočního shonu a připravme se na duchovní oslavu svátku z největších. Součástí našeho setkání bude také vystoupení pěveckého sboru ZUŠ Rakovník pod vedením sbormistra, paní Martiny Polanové. Těšíme se na vás.

Uprostřed vás stojí, koho vy neznáte – ten, který přichází za mnou. J 1, 26