Bohoslužba – Boží hod svatodušní – Letnice

Datum: 23. Květen 2021
Čas: 9:00 - 10:30


Srdečně vás všechny dobrého srdce zveme na oslavu Božího hodu svatodušního.
„Duch svatý nás naučí všemu a připomene nám všecko, řekl Pán. Jan 14,26“
„Sesíláš-li svého ducha, jsou stvořeni znovu, a tak obnovuješ tvářnost země. Žalm 104,30“