BOHOSLUŽBA – 24.neděle v mezidobí – Oslavy období stvoření

Datum: 12. Září 2021
Čas: 9:00 - 10:30


Srdečně zveme na bohoslužbu, oslavu období stvoření, která se koná ve sboru náboženské obce CČSH v Havlíčkově ulici v Rakovníku od 9:00.
„Pozvedám své oči k horám: Odkud mi přijde pomoc? Pomoc mi přichází od Hospodina, on učinil nebesa i zemi.“ (Žalm 121, 1-2)
„Já však se zanic nechci chlubit ničím, leč křížem našeho Pána Ježíše Krista, jímž je pro mne svět ukřižován a já pro svět.“ (Galatským 6,14)