BOHOSLUŽBA – 1. NEDĚLE PO ZJEVENÍ – KŘTU PÁNĚ

Datum: 10. Leden 2021
Čas: 9:00 - 10:30


Vážené sestry, vážení bratři, vážení přátelé,
srdečně zveme na naše společné setkání.
„Vy všichni, kteří jste byli pokřtěni v Krista, také jste Krista oblékli.“ (Galatským 3, 27)